Filmujemy Bielsko-Białą - konkurs

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej wraz z Fundacją Młodego Kina ogłaszają 4. edycję konkursu „Filmujemy Bielsko-Białą!”, a Bielski Almanach jest jednym z jego patronów.

Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla amatorów filmowców zainteresowanych historią miasta. Może wśród naszych przyjaciół są zainteresowani udziałem? Po szczegóły zapraszamy na stronę: www.filmujemy-miasta.pl/bielsko-biala

W tym roku do konkursu „Filmujemy Bielsko-Białą!” wybrano ulice, których nazwy i usytuowanie  wiążą się z rzekami i potokami przepływającymi przez miasto:
ulica Nad Niprem – przykrywa potok Niper, płynący ze stoku od Górnego Przedmieścia pierwotnie przez środek obecnego Placu Chrobrego i dalej północną stroną placu Smolki. Wzdłuż tego niewielkiego potoku powstawały pierwsze farbiarnie, które stały się kolebką bielskiego przemysłu;
ulica Nad Potokiem –  to dość długa ulica w Starym Bielsku (wzdłuż potoku Starobielskiego), która ciągnie się od wylotu ul. Listopadowej aż do ronda za kościołem św. Stanisława. Wokół ulicy częściowo zachowała się pochodząca z XVIII i XIX wieku podmiejska zabudowa (chałupy z wysiadkami), która należała do bogatych chłopów starobielskich;
ulica Nad Białą – jeszcze niedawno znana jako ulica Zmożka, łączy Bielsko i Białą. Znajduje się przy niej zabudowa dawnej rzeźni; częściowo biegnie mostem nad rzeką Białą pomiędzy ulicami Grażyńskiego i Komorowicką;
ulica Nadbrzeżna – biegnie wzdłuż rzeki Białej; przy ulicy tej znajduje się budynek dawnej fabryki sukna Rudolfa Strzygowskiego, wzniesiony w 1907 roku. Rudolf Strzygowski był znanym bialskim przedsiębiorcą, m.in. zasiadał w radzie miejskiej w Białej;
ulica Wodna – ciekawa krajobrazowo zaczyna się na Osiedlu Kopernika, biegnie zachodnią stroną osiedla, potem pod górę, wzdłuż cieku, który wypływa z Potoku Starobielskiego. Przy ul. Wodnej pod numerem 3–5 znajduje się Przedszkole nr 54. Willa, w której działa placówka została wybudowana dla bielskich prominentów w okresie PRL-u; gdy mienie zwrócono miastu budynek stał się siedzibą publicznego przedszkola;
ulica Rzeczna to krótka uliczka w centrum Cygańskiego Lasu, przebiegająca nad Potokiem Olszówka. Pod adresem Rzeczna 2 w latach 1900–1936 działał Urząd Pocztowy dla Mikuszowic Śląskich i Olszówki Dolnej. Niedaleko ulicy Rzecznej znajdują się ciekawe dla historii miasta obiekty: remiza tramwajowa z 1908 r., hotel „Beskid” wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku oraz wille w stylu cottage przy ul. Laskowej.
ulica Złoty Potok – biegnie w górę od ulicy Górskiej w Straconce. Dominującym tutaj obiektem jest kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia, wzniesiony w latach 1872–75 wg projektu Andrzeja Walczoka. Warto również zwrócić uwagę na architekturę budynku Szkoły Podstawowej nr 26 wzniesionego w latach 1909 –1910.

Ulice do konkursu wytypowała dr Ewa Janoszek z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, która wraz z dr. Maciejem Bujakowskim, prezesem towarzystwa, skonsultowała ich opis.

Dodaj komentarz