Bielskie fabryki - FSM, WEGA, BEFAMA

Na Bielskim Almanachu, dzięki Wojtkowi Dudkowi i jego archiwum udało nam się zebrać kilka filmów dotyczących bielskich zakładów. Okazało się, że ta tematyka jest Państwu szczególnie bliska.

BEFAMA - film z roku 1978

 

FSM  w latach 70.

WEGA- film reklamowy z początku lat 90.

Dodaj komentarz