Ulica 11 Listopada na przestrzeni lat

Hauptstrasse, Kaiser Wilhelm Strasse, Jagiellońska, Główna, Dzierżyńskiego, 11 Listopada - tak zmieniały sie nazwy ulicy łączącej Bielsko i Białą i przez lata będącej jedną z głównych handlowych ulic miasta.

Widok od strony Białej.

 

Początek sąsiedniej ulicy - obecnej Barlickiego.

 

Most graniczny między Bielskiem, a Białą.

 

Tzw. kamienica Burdy, lata 70.

 

Nadesłane zdjęcie - 11 listopada 59

Dodaj komentarz