Koronawirus zaatakował

Najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem miejskich instytucji w Bielsku-Białej, w związku z koronawirusem.

Informacja z 15 marca:

Informacje z 13 marca:

 

 

 

informacje z 11 marca:

informacje z 10 marca:

Komunikat Bielskiego Centrum Kultury

Komunikt Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

W związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze Bielska-Białej wprowadzają kolejne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom załatwiającym swoje sprawy w Urzędzie Miejskim. Od poniedziałku 16 marca aż do odwołania wszystkie wydziały UM będą przyjmowały wyłącznie tych mieszkańców, którzy wcześniej umówią się za pośrednictwem miejskiej strony internetowej bądź telefonicznie.

Zasada ta będzie restrykcyjnie przestrzegana. Osoby wcześniej nieumówione nie będą wpuszczane na teren Urzędu Miejskiego. Przypominamy jednocześnie, że wiele urzędowych spraw można załatwić przez ePUAP, mailowo i telefonicznie. Zachęcamy więc do korzystania z tych sposobów komunikacji z UM. 

Otrzymaliśmy, jak wszystkie redakcje, komunikat z Wydziału Prasowego bielskiego ratusza. Oto jego treść:

"W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zebrań sprawozdawczo-wyborczych Rad Osiedli, które miały odbyć się w marcu i kwietniu. Odwołane zostają także planowane w najbliższym czasie duże spotkania, w tym te poświęcone ewentualnej budowie w Bielsku-Białej instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Na wniosek Prezydenta został ponadto wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim oraz we wszystkich podległych bielskiemu samorządowi Domach Pomocy Społecznej.
Jednocześnie Prezydent zwołał w trybie pilnym na dzisiejsze popołudnie nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego zostaną podjęte decyzje co do dalszych kroków postępowania w sytuacji realnego zagrożenia koronawirusem.
"

Dodaj komentarz